Programul Centrului de Excelenta Istorie Saptamana 30 ianuarie-5 februarie 2012

9 1 Parpauta Tiberius 4-II 9.00 Colegiul Economic Administrativ
10 1 Enea Sergiu 18-II 9.00 Colegiul Economic Administrativ
11 1 Hendres Mihaela 4-II 9.00 Colegiul National Emil Racovita
12 1 Iordachescu Lacramioara 18-II 9,00 Colegiul Mihai Eminescu
Reclame

Program CEX Istorie sem II

Etichete Technorati:

Activitatea Centrului de Excelenta (Istorie) se reia odata cu inceperea semestrului al II-lea. Programul in aceasta saptamana este urmatorul:
Clasa a IX-a – Sambata, 21 ianuarie, ora 9.00 – Colegiul Economic Administrativ (prof. T. Parpauta)
Clasa A X-a – Sambata, 21 ianuarie, ora 9.00 – Colegiul National „Mihai Eminescu” (prof. L. Iordachescu)
Clasa a XI-a – Sambata, 21 ianuarie, ora 9.00 – Colegiul National „C. Negruzzi” (prof. E. Rotundu)
Clasa a XII-a – Vineri, 20 ianuarie, ora 15.00 – Colegiul National „E. Racovita” (prof. M. Bunduc)

Criterii de evaluare

Etichete Technorati:

Începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2011-2012, elevii vor trebui sa îndeplinească următoarele cerinţe pentru a promova:

Clasa a IX-a

1. nota din ascultare clasică la oră. Sunt urmărite:

– coerenţa şi corectitudinea exprimării în limba română, folosind un limbaj istoric adecvat

– coerenţa şi corectitudinea ideilor şi informaţiilor prezentate, mai ales criteriul cronologic şi tematic

2. evaluare scrisă. Itemi obiectivi şi semiobiectivi. Tema recapitulativă pe societatea şi arta medievală

3. proiect pe grupe de trei. Tema: Arta în Renaştere şi Baroc.

Următorii pictori, sculptori şi arhitecţi vor fi analizaţi în prezentări Powerpoint:

Notă:

a. Nu se admit ca bibliografie decât surse scrise: enciclopedii, albume de artă, lucrări de specialitate, monografii. Citatele vor fi scrise cu specificarea paginii şi sursei după modelul: Autor, opera, Edit, An, pag.

b. in cazul imaginilor folosite se va specifica sursa de pe internet(linkul exact).

c. orice prezentare care nu întrunește condiţiile date va fi considerată nulă şi va primi nota minimă

d. orice proiect care nu va fi prezent la termenul limită programat va fi descalificat şi va primi nota minimă.

e. echipele vor avea la dispoziţie între 12-15 minute pentru prezentare. Indiferent de formula aleasă pentru a prezenta proiectul, nota va fi comună.

f. se evaluează:

– corectitudinea informaţiilor şi a surselor folosite, lucrul în echipă

– calitatea prezentării Powerpoint

– modalitatea de exprimare în prezentare.

Clasa a X-a

1. nota din ascultare clasică la oră. Sunt urmărite:

– coerenţa şi corectitudinea exprimării în limba română, folosind un limbaj istoric adecvat

– coerenţa şi corectitudinea ideilor şi informaţiilor prezentate, mai ales criteriul cronologic şi tematic

2. evaluare scrisă. Itemi obiectivi şi semiobiectivi. Teme posibile: Primul Război Mondial, Relaţii Internaţionale interbelice, Regimuri politice interbelice, Al doilea război mondial. 2 lucrări pe sem.

3. proiect individual. Redactarea unui eseu cu caracter istoric asupra unui regim totalitar. Teme posibile: Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler.

Eseul va fi structurat astfel:

  • condiţiile apariţiei noului regim totalitar
  • biografia dictatorului, urmărind etapele ajungerii la putere
  • trăsăturile regimului
  • consecințele regimului

a. Nu se admit ca bibliografie decât surse scrise: enciclopedii, lucrări de specialitate, monografii. Citatele vor fi scrise sub forma notelor de subsol la fiecare pagină, cu specificarea exactă a sursei şi locului de unde este luată după modelul: Autor, opera, Edit, An, pag.

b. lucrarea va fi tehnoredactată cu times new roman 12, identare de 2 cm sus-jos şi lateral, paragraf de 2 cm, spaţiere de 1,5.

c. orice lucrare care nu întrunește condiţiile date va fi considerată nulă şi va primi nota minimă

d. orice lucrare care nu va fi prezentă la termenul limită programat va fi descalificată şi va primi nota minimă.

Clasa a XI-a

1. nota din ascultare clasică la oră. Sunt urmărite:

– coerenţa şi corectitudinea exprimării în limba română, folosind un limbaj istoric adecvat

– coerenţa şi corectitudinea ideilor şi informaţiilor prezentate, mai ales criteriul cronologic şi tematic

2. evaluare scrisă. Itemi obiectivi şi semiobiectivi. Teme posibile: Al doilea război mondial, Uniunea Europeană.

3. proiect individual: lectura şi prezentarea scrisă a cărţii Diplomaţia de Henry Kissinger.

Prezentarea scrisă va fi structurată astfel:

  • date biografice şi bibliografice despre autor
  • tema cărţii şi structura ei
  • prezentarea pe scurt a fiecărui capitol a cărţii, urmărind principalele idei exprimate
  • alegerea unui capitol din carte care a impresionat ca idei şi argumente şi justificarea alegerii cu citate din text.

a. Nu se admite ca bibliografie decât sursă scrisă, în speţă cartea şi doar la datele biografice şi bibliografice surse internet de încredere: Ziare, reviste de specialitate, site-uri ale universităţilor sau ale Instituţiilor oficiale. Citatele vor fi scrise sub forma notelor de subsol la fiecare pagină, cu specificarea exactă a sursei şi locului de unde este luată după modelul: Autor, opera, Edit, An, pag. , respectiv linkul exact al informaţiei.

b. lucrarea va fi tehnoredactată cu times new roman 12, identare de 2 cm sus-jos şi lateral, paragraf de 2 cm, spaţiere de 1,5.

c. orice lucrare care nu întrunește condiţiile date va fi considerată nulă şi va primi nota minimă

d. orice lucrare care nu va fi prezentă la termenul limită programat va fi descalificată şi va primi nota minimă.

4. proiect pe grupe de 2. Teme posibile: o invenţie/teorie care a revoluționat ştiinţa şi tehnologia secolelor XX şi XXI. Lista posibilelor invenţii se află în manual.

Notă:

a. Nu se admit ca bibliografie decât surse scrise: enciclopedii, lucrări de specialitate, monografii şi a site-urilor de specialitate(doar cu acordul profesorului). Citatele vor fi scrise cu specificarea paginii şi sursei după modelul: Autor, opera, Edit, An, pag., respectiv linkul exact al informaţiei.

b. in cazul imaginilor folosite se va specifica sursa de pe internet(linkul exact).

c. orice prezentare care nu întrunește condiţiile date va fi considerată nulă şi va primi nota minimă

d. orice proiect care nu va fi prezent la termenul limită programat va fi descalificat şi va primi nota minimă.

e. echipele vor avea la dispoziţie 10 minute maxim pentru prezentare. Indiferent de formula aleasă pentru a prezenta proiectul, nota va fi comună.

f. se evaluează:

– corectitudinea informaţiilor şi a surselor folosite, lucrul în echipă

– calitatea prezentării Powerpoint

– modalitatea de exprimare în prezentare.

– pliantul redactat si impartit fiecărui coleg in parte

– justificarea alegerii făcute.

Clasa a XII-a

1. nota din ascultare clasică la oră pe modele de subiecte Bacalaureat exclusiv. Sunt urmărite:

– coerenţa şi corectitudinea exprimării în limba română, folosind un limbaj istoric adecvat

– coerenţa şi corectitudinea ideilor şi informaţiilor prezentate, mai ales criteriul cronologic şi tematic

2. evaluare scrisă. Doar modele de Bacalaureat.

Contează prezenţa la ore, şi mai ales la simulări şi teste anunţate.