Totalitarism

REGIMURI TOTALITARE INTERBELICE

CARACTERISTICI COMUNE

1. FASCISMUL 2. NAZISMUL 3. COMUNISMUL

1. Se declară ideologii stiintifice → sustin că teoriile lor sunt un adevăr absolut

2. Unitatea perfectă între:

Popor/stat-Conducător-Partid

Cel care se opune partidului sau/si conducătorului devine dusman al

poporului si tradător de tară

3. Vor să creeze „omul nou” – cel educat

in spiritul ideologiei totalitare

4. Vor să modifice viitorul şi să creeze prin război o Nouă Ordine

Mondială

5. Fuhrerprinzip: Puterea absolută apartine

Conducatorului

6. Cultul personalităţii Conducătorului

7. Monopartidism

8. Politie politică atotputernică

9. Lichidarea adversarilor politici

10. Au simboluri/culori specifice

clip_image002[4] clip_image004[4] clip_image006[4]

clip_image001[11]

clip_image002[15]

clip_image003[11]

ITALIA

Duce

Benito MUSSOLINI

P.N.F.

Partidul Naţional Fascist

GERMANIA

Führer

Adolf HITLER

P. NAZIST/N.S.D.A.P.

Partidul National Socialist

U.R.S.S.

Secretar general

Vl. I. LENIN

I.V. STALIN

P.C.U.S.

Partidul Comunist

al Uniunii Sovietice

IDEOLOGIILE TOTALITARE:

1. FASCISMUL ITALIAN – Benito Mussolini „Fascism, doctrină şi instituţii”

„…Totul se află in stat, nimic uman sau spiritual nu se află in afara statului. …..statul nu este altceva decât sinteză si unitate a tuturor valorilor” – Duce Benito Mussolini „Fascism, doctrină şi instituţii”

♣ Interesele statului italian sunt mai presus de orice

♣ Ducele este cel care cunoaşte şi defineşte interesele statului italian.

♣ Cultul conducătorului:”IL DUCE HA SEMPRE RAGIONE!” – Ducele are întotdeauna dreptate!

„ITALIA À NOI! – Noi suntem Italia!; – Unitatea perfectă între Fascism şi Italia

Noua Ordine Mondială: refacerea gloriei Imperiului Roman; Marea Mediterană trebuie să devină un lac italian – cucerirea Greciei, Albaniei, Africii de Nord (Egiptul britanic, coloniile franceze Maroc, Tunisia, Algeria, Etiopia, insulele mediteraneene)

2. NAZISMUL GERMAN – Adolf Hitler „ Mein Kampf” – Lupta mea

„Alterarea sângelui şi deteriorarea rasei reprezintă singurele cauze care explică declinul civilizaţiilor…. Niciodată războiul nu a ruinat naţiunile. În această lume oricine nu este de origine sănătoasă poate fi considerat sclav”.

Fuhrer Adolf Hitler „ Mein Kampf”

♣ Poporul german – rasa de stăpâni (Herrenvolk), supraoameni (Ubermensch), arieni – rasa pură (alături de germanici)

♣ Rase sclave – latinii, slavii, asiaticii, negrii

♣ Rasele de suboameni (Üntermensch) – evreii/tiganii – lichidate (Antisemitism – ură împotriva evreilor)

„EIN REICH-EIN VOLK-EIN FÜHRER!” – Un Stat, un Popor, un Conducător!

♣ Cultul conducătorului: Fuhrerul garantează ordinea si disciplina

Noua Ordine Mondială – impusă prin război definită prin conceptele

„LEBENSRAUM” Spatiul Vital (anexarea Austriei, prov. Alsacia/Lorena dar şi Poloniei)

„DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND, ÜBER ALLES!” – Germania, Germania, peste toti! – (cucerirea planetei)

3. COMUNISMUL SOVIETIC – KARL MARX „Capitalul”; „Manifestul Comunist”

♣ Teoretician – K. Marx, Fondator –Vl I. Lenin (comunism = marxim-leninism)

Lichidarea claselor exploatatoarea si crearea unei societăţi fară clase ( doar poporul muncitor)

♣ Desfiintarea proprietăţii private – totul in proprietatea statului (nationalizare/colectivizare) + lupta impotriva religiei

♣ Economie planificată

♣ Cultul conducătorului: Conducătorul este „ Tătuca” popoarelor (părintele protector plin de grijă şi afectiune)

♣ Egalitatea deplină a membrilor poporului muncitor

Noua Ordine Mondială – impusă prin război şi definită prin conceptele:

„ PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VĂ!” – comunistii din intreaga lume se subordonează total URSS

„ REVOLUTIA MONDIALĂ” – URSS sprijină preluarea puterii de către comunisti în intreaga lume – cucerirea planetei

Reclame

CEX octombrie s3

Technorati Tags:

Istoria

9

1

Enea Sergiu

29-X

9.00

Colegiul Economic Administrativ

10

1

Iordachescu Lacramioara

5-XI

9.00

Colegiul Mihai Eminescu

11

1

Sorin Sitea

29-X

9.00

Colegiul Mihai Eminescu

12

1

Adriana Radu

4-XI

15.00

Colegiul National